KONTAKT

Fyzio Pilates

Katarína Šupejová

Za Plavárňou 3937/1 (Areál Tenisového klubu)

I. poschodie, vchod vľavo vedľa reštaurácie

010 08 Žilina

Bankové spojenie:

IBAN: