Dynamická neuromuskulárna stabilizácia

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia je diagnostický a terapeutický koncept, ktorý je široko využiteľný pri práci s ľudským telom. Metóda DNS vychádza z princípov posturálnej ontogenézy, čo znamená, že cviky sa vykonávajú vo vývojových polohách dieťaťa, ako je napr. šikmý sed, poloha na štyroch či hlboký drep.

V týchto polohách sú kĺby ľudského tela v neutrálnom nastavení čím nedochádza k nadmernému tlaku na ich okolité štruktúry, čo eliminuje riziko poškodenia kĺbov. Udržanie neutrálnej pozície je dôležite ako z krátkodobého tak aj z dlhodobého hľadiska aj keď to mnohí klienti považujú za bezvýznamné. V prípade, keby sme si tieto polohy z detstva zachovali celý život, výrazne by sa znížili ťažkosti s pohybovým aparátom ktoré nás často trápia.


Spôsob ako dvíhame bremená, alebo ako sedíme v práci , v danom momente môže ale nemusí spôsobovať problém, no z dlhodobého hľadiska to má veľký význam. Hlavná príčina je v jednotvárnom nesprávnom zaťažovaní konkrétneho kĺbu v danej polohe, čo neskôr spôsobuje funkčné problémy. Cvičenie v polohách vývojovej ontogenézy nám  umožňuje posilniť svaly efektívnejšie pretože ich zapája do jednotlivých pohybových vzorcov. Tento spôsob cvičenia má výhodu v porovnaní s precvičovaním svalu pri bežných cvičeniach, kedy vychádzame z jeho odstupu a úponu.
Výhoda spočíva v aktivite svalových skupín ktoré patria do pohybového vzorca, a to tým, že sa zapájajú rovnomerne a nespôsobujú nerovnováhu, ktorá ma za následok zlé držanie konkrétnej časti tela čo môže následne spôsobovať ďalšie ťažkosti..

Dôležitou súčasťou metódy DNS je výučba správneho stereotypu bráničného dýchania,  ktoré zohráva veľmi významnú úlohu pri stabilizácii chrbtice a  jej správnom neutrálnom postavení.
Je to tiež veľmi dôležité, pretože od správnej funkcie chrbtice sa odvíja aj správna funkcia končatín. Celé to tvorí jeden funkčný reťazec kedy pri vypadnutí alebo oslabení jednej jeho zložky dochádza k funkčnému problému a to vedie k ďalším a ďalším ťažkostiam. Metódu DNS je možné využiť u neurologických, ortopedických problémoch ako aj u klientov  trpiacich pohybovými poruchami.

 

Indikácie DNS:

  • Chybné držanie tela u detí a dospelých
  • Skolióza, kyfóza chrbtice
  • Bolesti chrbtice
  • Pooperačné stavy chrbtice
  • Artrotické stavy
  • Neurologické ochorenia
  • Ortopedické ochorenia
  • Zlepšenie koordinácie pohybu pri športe


Táto metóda nemá žiadne kontraindikácie, podmienkou je iba vedomá spolupráca klienta s terapeutom. Na každej terapii, ktorá trvá 55 min, klient prejde testom DNS, následnou terapiou a zostavením súborom cvikov na doma.