O METÓDE PILATES
O METÓDE PILATES

Pilates je systém cvičenia, ktorý navrhol Joseph Pilates (1883-1967) začiatkom 20. storočia. Tento systém nazval contrology, čím chcel povedať a dosiahnuť to, aby svaly pracovali ustavične pod vedomou kontrolou mysle. Joseph Hubertus Pilates tvrdil, že človek počas života sa stáva nemotornejším a menej pohyblivým a tak si fixuje nesprávne pohybové stereotypy. Na prvom mieste bola u neho zásada správneho držania tela. Bol presvedčený, že ak má človek motiváciu dokáže sebakontrolou tieto nesprávne návyky zmeniť.

čítaj viac >