REHABILITÁCIE

Sme moderné pohybovo-rehabilitačné štúdio, ktoré sa zameriava na klientov s neurologickými, reumatologickými, ortopedickými a inými akútnymi a chronickými ochoreniami pohybového aparátu. Ku každému klientovi sa snažíme pristupovať profesionálne, individuálne a hlavne ľudsky.
ukázať viac
SM-Systém
SM-Systém

Základom metódy je špirálna stabilizácia chrbtice, ktorá pohybom paží aktivuje šikmé brušné svaly a naťahuje chrbticu smerom hore.To umožňuje liečbu, prevenciu a regeneráciu chrbtice a veľkých kĺbov

čítaj viac >
McKenzie
McKenzie

V diagnostike sa určí pacientovi jednotlivý syndróm a liečba spočíva v autoterapii s využitím pretlaku terapeuta a niekedy aj s využitím manipulačných techník. McKenzie využíva hlavne autoterapiu. Autoterapia je v súčasnej dobe veľmi uznávaná. Pri dlhodobej liečbe problémov chrbtice môže byť účinnejšia než akýkoľvek iný typ liečby. Cieľom je skoré uzdravenie pacienta od bolestí a rýchly návrat k bežným denným činnostiam.

čítaj viac >
Dynamická neuromuskulárna stabilizácia
Dynamická neuromuskulárna stabilizácia

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia je diagnostický a terapeutický koncept, ktorý je široko využiteľný pri práci s ľudským telom. Metóda DNS vychádza z princípov posturálnej ontogenézy, čo znamená, že cviky sa vykonávajú vo vývojových polohách dieťaťa, ako je napr. šikmý sed, poloha na štyroch či hlboký drep.

čítaj viac >
Cvičenie svalov panvového dna
Cvičenie svalov panvového dna

,,Telo musí dostať šancu, aby si cestou prirodzených pohybov pomohlo samo, až potom máme niečo riešiť a brať lieky.“

čítaj viac >
Footwork
Footwork

Práca chodidiel - klenba nohy je veľmi podstatná z hľadiska funkcie pohybového aparátu, ale často sa starostlivosť o ňu zanedbáva. Od ranného detstva je noha zvieraná v topánočkách, čím je ovplyvnená jej dôležitá funkcia a tou je prenos informácií z vonkajšieho prostredia postupne na všetky časti pohybového aparátu.

čítaj viac >
Masáže
Masáže

Masáž je súčasť mechanoterapie; sústava hmatov, ktorými sa mechanicky dráždia periférne nervy, cievy a svaly. Cieľom je zvýšenie funkčnej zdatnosti, odstránenie únavy alebo liečenie.

čítaj viac >
Spiraldynamik - INTELIGENT MOVEMENT
Spiraldynamik - INTELIGENT MOVEMENT

Návod na používanie vlastného tela. Spiraldynamik je terapeutický a pohybový koncept, ktorý vykonáva špecializovane vyškolený fyzio-pedagóg. Koncept nachádza využitie ako v oblasti medicíny, fyzioterapie a ergoterapie, tak aj v oblasti pohybových a športových aktivít (tanec, pilates, joga a ďalšie športové odvetvia, vrátane vrcholového športu a behu).

čítaj viac >