Štúdio Žilina

Sme najväčšie a najdlhšie pôsobiace Pilates štúdio v Žiline. Disponujeme špičkovým vybavením, originál pilates aparátmi (CADILLAC, REFORMER, WUNDA CHAIR a Spine Corrector) priamo z USA.

Náš kolektív špecializovaných fyzioterapeutov a Pilates lektorov s najvyšším odborným kreditom vzdelania na medzinárodnej úrovni, pristupuje ku každému klientovi individuálne. Každá lekcia je prispôsobená Vášmu zdravotnému stavu a fyzickej kondícii.

U nás nájdete komplexný prístup po stránke zdravotnej a taktiež po stránke ľudskej. Štandardom nášho štúdia je otvorenosť a prívetivosť, príjemné prostredie, ústretovosť voči Vašim požiadavkám a ponuka následných služieb, ktoré súvisia s Vaším zdravím.

Neustálym zdokonaľovaním a zvyšovaním kvalifikácie našich fyzioterapeutov a Pilates lektorov Vám chceme odovzdávať najcennejšie skúsenosti a poznatky zo sveta Pilates.