Spiraldynamik - INTELIGENT MOVEMENT

Návod na používanie vlastného tela. Spiraldynamik je terapeutický a pohybový koncept, ktorý vykonáva špecializovane vyškolený fyzio-pedagóg. Koncept nachádza využitie ako v oblasti medicíny, fyzioterapie a ergoterapie, tak aj v oblasti pohybových a športových aktivít (tanec, pilates, joga a ďalšie športové odvetvia, vrátane vrcholového športu a behu).

Spiraldynamik vychádza z poznatkov, že vývoj ľudského tela a špeciálne jeho pohybový aparát sa optimálne prispôsobil vzpriameniu na dve končatiny a chôdzi, ktorá predstavuje archaický pohyb v podmienkach zemskej príťažlivosti. Príroda si vždy hľadá najúčinnejšie riešenie s ohľadom na ekonomickosť pohybu a celoživotné zachovanie štruktúr.

 

Ľudské telo je dynamická trojrozmerná jednotka, ktorá je plasticky tvarovaná a formovaná radom pohybových stereotypov ako v pozitívnom, tak aj negatívnom zmysle.

Pohybová inteligencia človeka znamená, že telo vie, z ktorých komplexných možností si môže vybrať. Ide o 6 rotačných a 6 translokačných pohybov, čo je celkom 12 stupňov voľnosti pohybu, napr. lopatky, hrudník a celé telo.

Základ pre trojrozmerné držanie a pohybovú koordináciu ľudského tela je ukrytý v anatomických konštrukčných princípoch zhodnými s konštrukčnými princípmi okolo nás. Sú to princípy polarity, vzpriamenia, klenby a špirálny princíp. Tieto princípy nie sú platné iba v ľudskom tele, ale tiež v makro a mikrokozme (napr. špirálna mlhovina, cyklona, anticyklona, vodný vír a podobne).

  

V mojej terapii a v učení pohybu sa usilujem naučiť našich klientov koordinovanému pohybu a o korekciu nekoordinovaného. Pri správnom navedení sa Vaše telo dokáže napriamiť, zrovnať a zbaviť bolestí. Prísť na kĺb umeniu ľudského pohybu a pochopiť pohybovú inteligenciu je veľká výzva pre každého. Metóda spiraldynamik ma pri mojej práci neskutočne obohatila. Naučila ma vnímať ľudské telo v úplne iných pohybových dimenziách. Využívam ju takmer v každej individuálnej práci s ľudským telom. 

Katarína