Footwork

Práca chodidiel - klenba nohy je veľmi podstatná z hľadiska funkcie pohybového aparátu, ale často sa starostlivosť o ňu zanedbáva. Od ranného detstva je noha zvieraná v topánočkách, čím je ovplyvnená jej dôležitá funkcia a tou je prenos informácií z vonkajšieho prostredia postupne na všetky časti pohybového aparátu.

Táto zmena spôsobí poruchu statiky a dynamiky svalstva klenby nohy čo sa môže prejaviť na kolenných kľboch, bedrových kľboch, alebo na chrbtici. V konečnom dôsledku v dospelosti môže dôjsť k prepadnutiu klenby nohy, čo je stav veľmi bolestivý a riešitelný často jedine operačnou liečbou.

Niekto si môže povedať, že nenápadné problémy ako je bolesť chodidiel sú záležitosťou krátkodobou a nejedná sa o nič vážnejšieho. Skutočnosť je však iná! I zdanlivo obyčajná bolesť chodidiel môže byť signálom pre dlhodobejšie problémy.

Starnutie chodidiel

Vrstvička tuku na päte sa s pribúdajúcimi rokmi postupne opotrebováva a dôsledky všetkých štrukturálnych problémov, napr. nerovnako dlhých nôh, s vekom rastú. Problémy s chodidlami sa navyše len ojedinele zlepšia samy od seba.

Bolesť chodidiel a jej možné príčiny

  • Genetická predispozícia
  • Cukrovka
  • Obezita
  • Zlý krvný obeh (často v spojitosti s cukrovkou)
  • Iné ochorenia
  • Podpätky

Chodidlo sa skladá z 26 kostí obalených svalmi v dĺžke cca 5,7 m, 107 väzov, žily, tepny a nervy v celkovej dĺžke 1,6 km a stovky tisíc potných žliazok a pórov. Palec má dve kosti, ostatné štyri prsty po troch. 52 kostí, ktoré sú dohromady na oboch chodidlách, predstavujú jednu štvrtinu kostí celého tela. Achillova šlacha je najväčšou a najsilnejšou šlachou v celom tele.

Anatomicky i fyziologicky nohu delíme na tri oddiely:

  • Zánartie

Časť nohy, ktorá je málo pohyblivá a pevná, prenáša hmotnosť tela, je tvorená siedmymi zánartovými kosťami.

  • Nárt

Pružná časť nohy, tlmí nárazy pri chôdzi, je tvorený piatimi nártovými kosťami

  • Prsty

Udržujú stabilitu nohy, pričom palec je dôležitý pri odvíjaní nohy od podložky pri chôdzi a behu, prsty sú zo štrnástich článkov - palec má dva články, ostatné prsty sú trojčlánkové.

Z posledného prieskumu vyplynulo, že viac ako 50 % opýtaných uviedlo, že ich bolesť chodidiel je natoľko silná, že Z posich obmedzuje pri bežných činnostiach.

V našom štúdiu kladieme veľký dôraz na precvičenie chodidiel .K cvičeniu využívame rôzne funkčné náčinie na zpevnenie a zosilnenie chodidla , korektory nôh a ďalšie drobné pomôcky ako sú valčeky,loptičky guličky a iné....