O METÓDE PILATES

Pilates je systém cvičenia, ktorý navrhol Joseph Pilates (1883-1967) začiatkom 20. storočia. Tento systém nazval contrology, čím chcel povedať a dosiahnuť to, aby svaly pracovali ustavične pod vedomou kontrolou mysle. Joseph Hubertus Pilates tvrdil, že človek počas života sa stáva nemotornejším a menej pohyblivým a tak si fixuje nesprávne pohybové stereotypy. Na prvom mieste bola u neho zásada správneho držania tela. Bol presvedčený, že ak má človek motiváciu dokáže sebakontrolou tieto nesprávne návyky zmeniť.

Pilates Cadillac

Cvičebný program

Pilates precvičuje nielen povrchový svalový systém, ktorý slúži ako opora tela, ale aj hĺbkový svalový systém, ktorý slúži na stabilitu. Cvičebný program zahŕňa cvičenia pre každú časť tela, nie iba pre jednotlivé skupiny, či segmenty. Pozostáva z 34 originálnych cvikov na podložke alebo cvičení na špeciálnych aparátoch – Reformer, Wunda chair, Cadillac a ďalších.

Cvičiaci pracuje s váhou vlastného tela a telo namáha optimálnym spôsobom, preto nedochádza k nárastu svalovej hmoty, ale k posilneniu svalov a ich formovaniu. Postava je postupne vyššia, pretože chrbtica sa napriami a držanie tela sa priblíži k esteticky prijateľným normám. Program je zameraný na zvýšenie ohybnosti, zvýšenie svalovej sily, spevnenie postavy, ale aj zlepšenie celkového zdravotného stavu.

Jedným z hlavných princípov je spevnenie centra tela čiže centrálneho pletenca odkiaľ vychádzajú všetky pohyby. Sú to svaly brušnej dutiny, svaly panvového dna a bránice. Táto skupina svalov je zodpovedná za stabilitu osového orgánu čiže chrbtice, rozvoj postavy, účelnosť pohybov. Panvové dno je pletencom viacerých svalov upnutých medzi širokými kosťami panvy a chrbtice. Svaly ktoré sú vôľovo ovládateľné sú vonkajšie zvierače a pomocné sedacie svaly. Panva je aj súčasťou celého posturálneho systému, preto je veľmi dôležité aby aj pri cvičení ostala v správnej polohe. Môžme povedať, že bez kvalitného centrálneho pletenca môže väčšina športových, pohybových aj rekreačných aktivít vyustiť nakoniec do zdravotných problémov a zranení.

6 základných princípov

Kvalitný cvičebný program je vybudovaný na šiestich základných princípoch. Pilatesovo cvičenie je vytvorené tak, aby obsahovalo všetkých týchto šesť prvkov v každom cviku. Avšak bez inštruktora, ktorý by Vám pripomínal poradie princípov a naučil Vás správnu polohu tela pri každom cviku sa Váš výkon môže stať chaotickým a nepredvídateľným a môže zostať bez žiadúcich výsledkov.

Princípy Pilates: Dýchanie, Koncentrácia, Kontrola, Centrum, Presnosť, Plynulosť

Moderné štúdie jednoznačne ukázali, že vďaka týmto princípom a správnemu držaniu tela počas cvičenia pilates zlepšuje a automatizuje správne pohybové stereotypy pri cvičení, ale aj v bežnom živote. Zlepší sa stabilita, pružnosť, koordinácia tela, odstraňuje svalovú dysbalanciu medzi hĺbkovým a povrchovým svalovým systémom, spevňuje kosti a kĺby, v značnej miere redukuje stres, chronickú únavu a bolesť, zvyšuje kapacitu pľúc, zlepšuje cirkuláciu krvi a pomáha tráveniu (peristaltike čriev).

V súčasnosti je táto metóda určená nielen všetkým vekovým kategóriám , ale aj tehotným ženám, ženám po pôrode, ľuďom s chronickými bolesťami chrbtice, ale aj ľuďom po úrazoch ako pokračovanie rehabilitačnej liečby.

 

Pilates Žilina

Typy lekcií

Individuálne lekcie. Po celú dobu inštruktor alebo fyzioterapeut sa venuje výhradne Vám. Vašej kondícii, zdravotnému stavu, Vašim prianiam a pocitom prispôsobuje nielen dlhodobí cvičebný program, ale každú jednotlivú hodinu. Pri cvičení využívame aparáty REFORMER, COMBO chair, Arc barrel, ľahké náčinie over ball, toning ball, massage ball, weighted ball, magic circle, roller, core band, bosu, fit ball, thera-band a iné...

Skupinové lekcie. Cvičenie na podložke, alebo na aparátoch REFORMER a COMBO-CHAIR, v skupinkách do troch maximálne až do desať klientov. Lekcie sú vždy prispôsobené podľa zdravotnej a fyzickej spôsobilosti cvičencov. K cvičeniu sa využívajú veškeré pomôcky a vybavenie štúdia.

Úvodná skupinová lekcia. Vpriebehu úvodnej lekcie sa dozviete základné teoretické a praktické informácie o cvičení metódy Pilates. Naučíte sa správne dýchanie, držanie základných polôch tela, ako zapájať svaly panvového dna a základné cviky celej zostavy. Po absolvovaní tejto lekcie budete pripravený zaradiť sa do prebiehajúceho kurzu.

Kto môže cvičiť metódu PILATES?

Metóda PILATES je vzhľadom k prispôsobivosti určená mladým i starším, fyzicky aktívnym aj menej aktívnym jedincom – je vhodná pre každého :

  • Pre umelcov tanečníkov a športovcov, pre ktorých je dôležitá koncentrácia a kondícia
  • Počítačoví operátori, speváci a hudobníci môžu využívať túto vynikajúcu techniku pri prevencii napätia v krku a ramenách
  • Pre ľudí s chronickými bolesťami chrbtice
  • Pre ľudí s nadváhou
  • Odporúča sa ako pokračovanie rehabilitačnej liečby
  • Pre ľudí s opakovanými zraneniami, ľudí trpiacimi stresom
  • Pre ľudí so záujmom o prevenciu osteoporózy, celulitídy
  • Pre tehotné ženy, ženy po pôrode a ako prevencia inkontinencie
  • Dopĺňa také činnosti napr. beh, plávanie, golf, tenis, lyžovanie, chôdza