Všeobecné obchodné podmienky

Platby za kurzy treba uhradiť na č. ú. 6766432007 / 1111, UniCredit Bank Žilina, variabilný symbol je dátum, kedy kurz začína, špecifický symbol je hodina začiatku kurzu a do info o platbe napíšte Vaše priezvisko. Kurzy treba mať uhradené najneskôr 14 dní pred začatím kurzu, resp. čím skôr, aby ste mali miesto v kurze zaistené. Zapísané do zoznamu kurzov budete až vtedy, keď bude kurz v celej sume uhradený.

Kurz Mat work trvá 5 týždňov.

Podmienky kurzov Mat-work:

Do kurzu budete zapísaní ihneď po zaplatení celej sumy. Ak sa pridáte do už začatého kurzu, v ktorom je ešte voľné miesto, zaplatíte iba sumu zostávajúcich lekcií do konca kurzu v hodnote jednotlivej lekcie podľa platného aktuálneho cenníka. Kurzovné sa zo žiadneho dôvodu nevracia. V rámci trvania kurzu môžete si nahradiť max. 2 vymeškané lekcie.

Permanentka zakúpená na kurz apparatus (reformer), je platná max 4 mesiace odo dňa zakúpenia.
Prípadné zrušenie lekcie je nutné oznámiť 12hodín vopred na telefónne číslo 0903 701 406, prípadne kontakt uvedený na webovej stránke. V prípade nezrušenia lekcie Vám hodina automaticky prepadá.

Zaplatením kurzu, súhlasíte s našimi podmienkami.

V prípade akýchkoľvek zdravotných komplikácií je klient povinný poradiť sa o vhodnosti cvičenia so svojim lekárom a následne upozorniť na ne inštruktora. Klienti prichádzajú na cvičenie na základe vlastného rozhodnutia a PILATES štúdio Žilina nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadne vzniknuté zdravotné problémy.

Do prebiehajúceho kurzu sa môžete pridať po abslolvovaní úvodnej hodiny