McKenzie

V diagnostike sa určí pacientovi jednotlivý syndróm a liečba spočíva v autoterapii s využitím pretlaku terapeuta a niekedy aj s využitím manipulačných techník. McKenzie využíva hlavne autoterapiu. Autoterapia je v súčasnej dobe veľmi uznávaná. Pri dlhodobej liečbe problémov chrbtice môže byť účinnejšia než akýkoľvek iný typ liečby. Cieľom je skoré uzdravenie pacienta od bolestí a rýchly návrat k bežným denným činnostiam.

Najbežnejšou príčinou bolesti chrbtice je posturálne napätie, takže tým vzniká preťaženie chrbtice.

Rizikové faktory preťaženia chrbtice:

  • Zlý životný štýl každého jedinca – čo je sedavý spôsob života nielen v práci ale aj počas dňa a málo aktívneho pohybu
  • Biomechanické – zdvíhanie ťažkých bremien alebo často opakovaný jednostranný pohyb - časté nesprávne ohýbanie alebo rotácia trupu
  • Psychosociálne – stres

Keďže v životnom štýle prevláda nesprávne držanie tela, vzniká tým mechanické poškodenie chrbtice a tým bolesť nielen v driekovej oblasti. Zlý ochabnutý sed ktorý máme počas práce ale aj behom odpočinku, ale aj časté ohýbanie chrbtice do flexie ( predklonu) od ranného vstávania až po večerné ľahnutie pri bežných denných aktivitách spôsobuje záťaž na medzistavcové platničky. Toto vyhrbenie nielen v driekovej oblasti spôsobuje tlak v medzistavcovej platničke a dochádza k hernii (vyklenutí medzistavcovej platničky ) a posúva jej obsah do chrbticového kanálu. Neskôr náhle bolesti môže spôsobiť už aj malý pohyb. Pri terapii, sa jednotlivé kĺby vystavia tlaku a tkanivá sa posunú v žiadanom smere a bolesť postupne vymizne.

Terapia

McKenzie metóda je koncept, ktorý umožňuje v krátkej dobe, určiť príčinu bolestí chrbta v krčnej, hrudnej či driekovej oblasti. Terapeut hľadá správnu polohu alebo pohyb, ktorý odstraňuje podstatu ťažkostí, a to na základe podrobnej anamnézy a celkového vyšetrenia. Ak nájdeme správnu polohu, pacient cvičí obvykle 1 cvik v sériách viackrát denne. Počas terapie si už všímame prítomnosť a intenzitu bolestí v závislosti na cvičení. Tiež si pacient všíma bolesť v polohách, ktoré zaujíma v bežnom živote. Na základe pacientových reakcií sa liečba modifikuje tak, aby sa ťažkosti postupne znížili alebo odstránili. Pacient má tak možnosť aktívne sa zúčastňovať na svojom uzdravovaní od mechanických bolestí chrbtice. Pacienta terapeut naučí ako podobným bolestiam chrbtice predchádzať a ako si môže pomôcť v budúcnosti aj sám pri bolestiach chrbta hlavne ak sú chronického pôvodu.

Liečebný a cvičebný program v našom štúdiu zostavuje a prispôsobuje diagnóze každého klienta fyzioterapeut (rehabilitačný pracovník), ktorý je oprávnený k vykonávaniu tejto liečby.