Pilates cvičenie – deti, mládež a športovci

Pilates cvičenie je vhodné zaradiť do tréningového procesu mladého športovca. Dieťa sa naučí správnym pohybovým návykom, ktoré využije v športe aj v bežnom živote...

Rast (vývin) našich detí

Vývinom označujeme spoločné pôsobenie rastu a vývoja. Rast zodpovedá za kvantitatívne zmeny, vývin za kvalitatívne. Na vývin dieťaťa pôsobia súbežne hormonálne zmeny, výživa, správna telesná aktivita, genetická (vrodená) predispozícia, chronické ochorenia, psychosomatické faktory. Rast začína počatím a končí uzavretím rastových štrbí okolo 18.roku života.

Vplyv na vývoj svalov a kostry

V období rastu dieťaťa má vplyv na tento vývoj veľa negatívnych faktorov ako je dlhodobé sedenie, nesprávne pohybové návyky, obezita, nevhodná obuv atď.

Je pozitívne, že časť detí trávi svoj voľný čas na čerstvom vzduchu, alebo sa venuje športovým aktivitám ako je: tenis, plávanie, hokej, lyžovanie, futbal, golf, atletika a iné. Avšak často tieto športy detské svaly a kĺby preťažujú, vznikajú nepríjemné zranenia či deforormácie (nadmerne zaguľatený chrbát, postavenie nôh do tvaru O a pod.)

 

Rast športovej úrovne dieťaťa v Pilates štúdiu Žilina.

Profesionálny šport vyžaduje neustále zyšovanie všeobecnej a špeciálnej trénovanosti, taktickej a teoretickej pripravenosti a tým aj výkonnosti športovca. Tréneri využívajú v spolupráci s celým tímom rôzne druhy tréningu (vytrvalostný, silový ,intervalový, striesavý, tempový, špecializovaný).

 

Pilates ako kompenzačné cvičenie

Pilates cvičenie, je vhodný druh cvičenia, ktorý môže byť zaradený do tréningového procesu športovca. Pilates cvičenie buduje silný stred tela –core, rozvíja vnútornú silu, pružnosť, vytrvalosť a koordináciu. Dieťa sa učí správnym pohybovým návykom, ktoré využíva v športe ale aj v bežnom živote.

 

Predchádzanie zraneniam Pilatesovým cvičením.

Často sa hovorí: športom k trvalej invalidite. Žiaľ často sa stáva, hlavne pri vrcholovom športovaní, že dochádza v dôsledku dlhodobého jednostranného pohybu k svalovej dysbalancii alebo k preťaženiu kostrovo svalového aparátu. Následným problémom sú poranenia chrbtice, ale najčastejšími prípadmi sú poranenia svalov šliach a kĺbov. Preto nám ako rodičom ,fyzioterapeutom, takisto i trénerom nie je ľahostajné takéto riziko úrazov.

V našom Pilates štúdiu sa práve týmito problémami rastúcich detí zaoberáme a venujeme.

Presný a plynulý pohyb pri cvičeniach prináša kĺbom a svalom pružnosť, zapája nervový systém, prináša rovnováhu a koordináciu pri pohybe i v záťažových situáciách. Veľkým prínosom je rozsah pohybu vo všetkých jeho troch rovinách, čo vedie k vyššej svalovej rovnováhe, pomáha kĺbovej stabilite a tým výrazne prispieva k prevencii zranení pohybového aparátu.

Pilatesove cvičenia pomáhajú i pri rekonvalesencii športovca po úrazoch.

 

Pilates cvičenie zvyšuje výkon športovca

Pilates cvičenie podporuje rovnováhu nielen tú savalovú,ale aj rovnováhu medzi psychickými a fyzickými aktivitami a tým zvyšuje výkon v športových aktivitách. Kvalita výkonu športovca sa zlepšuje prostredníctvom princípov, ktoré využíva (dýchanie, koncentrácia, kontrola, centrum, presnosť a plynulosť.) . Pilates štúdio Žilina.