CHODIDLÁ, DOLNÁ KONČATINA A PANVA

V apríli 2017 prebebehol vo FYZIO PILATES ŽILINA workshop na tému dolná končatina.

          Privítali sme výbornú lektorku z Prahy Věru Havlovu, s ktorou stretnutie pre všetkých zúčastnených bolo obrovskou inšpiráciou.
Dolná končatina je veľmi dôležitá súčasť pohybového aparátu, pretože nás celý život musí niekam nosiť.
Chôdza je jeden zo základných pohybových stereotypov, z ktorých vychádza naše vzpriamené držanie tela. A panva? No tá je náš pilier.....

           Dolné končatiny sme poriadne precvičili, panvu napriamili, bolo to náročné, ale stálo to za to. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.