Všetkých priaznivcov pilates metódy pozývame na jednodňový workshop

s Katarínou Šupejovou ,,Majster učiteľ Pilates 2. Generácie." Ak sa chcete dozvedieť viac, ste srdečne vítaní