Pohybom proti trombóze

Starajte sa o svoje zdravie

Srdečne Vás pozývam zacvičiť si pilates metódu pri príležitosti 4.SVETOVÉHO DŇA TROMBÓZY v klube dôchodcov na Škultétyho ulici v Martine, dňa 12.10 o 10,00 hod.
Veľmi sa na všetkých teším a sľubujem, že bude naozaj veselo!

Katarína Šupejová ( majster učitel pilates metódy)