Pilates priaznivo pôsobí pri prevencii a tiež pri liečbe osteoporózy

Osteoporózu môžeme označiť ako tichého zlodeja kostí, pretože táto choroba vo včasnom štádiu nebolí, nemáte výraznejšie problémy. Môžete byť však náhle zaskočení zlomeninou, ktorá na počudovanie môže vzniknúť aj pri neúmerne malom úraze.

Osteoporóza je charakterizovaná rednutím kostí, čiže znížením obsahu kostnej hmoty, zmenami mikroštruktúry a funkcie kosti. V pokročilejšom štádiu sa osteoporóza  prejavuje bolesťami chrbta, znížením telesnej výšky, zhrbením v oblasti  hrudnej časti chrbtice a spomínanými zlomeninami. Najčastejšie osteoporotické zlomeniny sú zlomeniny stavcov chrbtice, krčka stehnovej kosti a zápästia. Práve následkom zlomeniny krčka stehnovej kosti dochádza k riziku úmrtia, ktoré je porovnateľné s rizikom úmrtia na rakovinu prsníka a dokonca  štvornásobne vyššie ako na rakovinu maternice.

Medzinárodná nadácia pre osteoporózu podáva správu, že ,,v Európskej únii každých 30 sekúnd niekto dôsledkom osteoporózy utrpí zlomeninu“. 

Neovplyvniteľnými rizikovými faktormi osteoporózy sú genetická predispozícia, vek a pohlavie. Významným ovplyvniteľným faktory je  v prvom rade  fyzická aktivita.  Je napríklad dokázané, že pri fixácii určitého miesta po prekonanej zlomenine sa už po ôsmich týždňoch  zisťuje výraznejšie odbúravanie kostí  v mieste znehybnenia. Ale aj znížená celková fyzická aktivita, ktorá je podporovaná dnešným sedavým spôsobom života, je výrazným rizikovým faktorom pre vznik osteoporózy.  Na opačnej strane je  pozoruhodné, že pri nadmernom cvičení, najmä u vrcholových športovkýň je riziko vzniku amenorey ( vynechanie menštruácie), vznikajú pritom príslušné hormonálne zmeny s urýchlením  odbúravania kostnej hmoty, teda vzniku osteoporźy. 

Ďalšími rizikovými faktormi pre vznik osteoporózy sú výživové vplyvy, ako je nízky prívod vápnika   v potrave, nadmerné požívanie alkoholu, nikotínu, užívanie niektorých liekov, nedostatočné vystavovanie sa slnečnému žiareniu.

Dôležitá je prevencia. Sú tu na mieste opatrenia, ktoré podporujú správnu výstavbu kostí  a na druhej strane je dôležité zabraňovať úbytku kostnej hmoty. Medzi  dôležité faktory tejto prevencie patria prívod kalcia, vitamínov D a C, pohybová aktivita, vyvážená strava a vylúčenie toxických vplyvov.

Aj pri prevencii treba dbať na predchádzanie úrazom. Takže i tu je v nezastupiteľnom rade dôležitá  pohybová aktivita formou pilates cvičení, kde človek nadobúda správne pohybové návyky, dochádza k uvedomeniu si pohybov, následkom čoho si telo chráni pred prudkými nečakanými pohybmi, ktoré môžu spôsobiť zlomeninu.

 Pri liečbe osteoporózy z hľadiska pohybovej aktivity  je pilates pod odborným dohľadom tiež vhodnou voľbou. Pilates podporuje výživu samotnej kosti, upevňuje kĺby, spevňuje svalový korzet, vnútorný stabilizačný systém, upevňuje svaly okolo krehkých kostí, čím chráni telo pred úrazmi.

Je jednoznačne preukázané, že pravidelné cvičenie v dôsledku napínania svalov ako aj fyzická aktivita, pri ktorej sa kosť zaťažuje ( antigravitačný pohyb) má za následok stimulácie kostnej novotvorby. Cvičením dochádza k aktivácii remodulačných dejov a k vzostupu hladín niektorých hormónov (napr. estrogény, gestagény, testosterón, rastový hormón). Pokiaľ sa kosť nezaťažuje, začína sa strácať vápnik. 

Pilates štúdio Žilina ponúka špeciálne upravené individuálne, či skupinové  cvičebné zostavy  práve pre Vás, ktorí máte diagnostikovanú osteoporózu. Ak máte záujem pravidelne cvičiť pod odborným dohľadom a v príjemnom prostredí nášho štúdia, sme tu pre Vás. 

Koletív štúdia pilates