PILATES MASTER MENTOR PROGRAM - zvládnuté!!!

Katarína ŠUPEJOVÁ majiteľka a zakladateľka fyzio-PILATES ŠTÚDIA ŽILINA v septembri 2013 úspešne ukončila najvyššie vzdelanie vo svete pilates a dosiahla titul ,,second generation pilates teacher,,(druhá generácia pilates učiteľ), ktoré je momentálne najvyššie pilates vzdelanie na svete, ktoré je možné v súčastnosti získať.

Certifikovala ju osobne jediná žijúca žiačka Joa Pilatesa Lolita San Miguel, ktorá je jedna z dvoch žiačiek, ktoré od Joa a Clary Pilates získali certifikát vyučovať jeho metódu a ďalej pokračovať v jeho začatej práci. Jej ,,MASTER MENTORS PROGRAM,, zahŕňa celkové vzdelanie na pilates strojoch, cvičenia na podložke a s použitím originál pilates pomôcok, ktoré navrhol a zostrojil samotný Joseph Hubertus Pilates (1883-1967).

Lolita San Miguel sa narodila v New Yorku a v roku 2014 oslávi 56- te výročie jej cvičenia pilates metódy ,,of body conditioning.,, Lolita San Miguel je ďalej držiteľka GOLD CERTIFICATE (zlatého certifikátu) od PILATES METHOD ALIANCE a patrí naozaj k velikánom tejto dokonalej metódy.