Pilates a seniori

Človek v ktoromkoľvek veku môže spoznávať vlastné telo, spriateliť sa s pohybom, udržiavať pružnosť a stabilitu tela a podporovať kondíciu mysle. Správna pohybová aktivita predlžuje život, odďaľuje starnutie, znižuje spotrebu i potrebu lekárskej starostlivosti, odďaľuje vznik závislosti a nevyhnutnosti hospitalizácie.

Pilates – zdravé cvičenie pre seniorov

Človek v ktoromkoľvek veku môže spoznávať vlastné telo, spriateliť sa s pohybom, udržiavať pružnosť a stabilitu tela a podporovať kondíciu mysle. Správna pohybová aktivita predlžuje život, odďaľuje starnutie, znižuje spotrebu i potrebu lekárskej starostlivosti, odďaľuje vznik závislosti a nevyhnutnosti hospitalizácie.Zmeny s pribúdajúcim vekom, ich miera, rýchlosť s ktorou nastupujú, nie sú vždy rovnaké. Veľkú rolu zohráva stabilné zakotvenie v sociálnom prostredí a kvalita kontaktov s okolím. Životné prostredie, ako aj spôsob života zanechávajú stopy na charaktere a tempe starnutia človeka. Starnutie nie je choroba, ale fyziologický proces, teda prirodzené obdobie života.

 Prečo cvičiť aj vo vyššom veku?

 Aktívni ľudia sa dožívajú nielen vyššieho veku, ale užívajú si aj lepšiu celkovú kondíciu. Samozrejme cvičenie veľakrát neumožní odstránenie problémov, ale môže podstatne znižovať ich ďalší rozvoj. Pravidelné cvičenie zlepšuje mobilitu, schopnosť chôdze, čo je u seniorov dôležité pre zachovanie sebestačnosti, zlepšuje sa alebo udržuje  svalová sila a rozsah pohybov v kĺboch, tým sa znižuje ich bolestivosť. Cvičenie priaznivo ovplyvňuje  kardiovaskulárny systém, zvyšuje sa metabolizmus (organizmus spaľuje viac kalórií ), zlepšuje sa peristaltika čriev (znižuje sa tým riziko rakoviny hrubého čreva), zlepšuje sa kvalita spánku, schopnosť učenia, či krátkodobej pamӓte. Zlepšujú sa problémy súvisiace s inkontinenciou.  Zdokonaľuje sa koordinácia pohybov, čím sa znižuje riziko pádov.

Prečo odporúčame seniorom práve pilates?

Pilates cvičenie podporuje fyzickú, ale i psychickú silu u seniorov, ktorá je dôležitá v ich každodennom živote. Správnym dýchaním podporujeme okysličenie celého tela - ako mozgu, všetkých svalov, tak i vnútorných orgánov. Pilates je zameraný na vytvarovanie a spevnenie partií trupu a posilnenie hlbokých svalových skupín tela. Pomocou tejto metódy môžeme rozvíjať schopnosť uvedomenia si vlastného pohybu, čím sa stávajú i každodenné činnosti ladnejšie a menej náročné. Preťahovaním svalov udržujeme pružnosť, uspokojivý rozsah pohybov, spomaľujeme vznik kontraktúr, či degeneratívnych ochorení, znižujeme riziko zlomenín. Posilňovaním  zlepšujeme nielen svalovú silu, ale aj hustotu skeletu, to znamená, že sa znižuje úbytok kostnej hmoty (zvlášť u žien po menopauze). Pohyby pri cvičeniach sú presné, nenásilné, plynulé, koordinované, nezaťažujú kĺby . Využívame  svalovú relaxáciu, ktorá je dôležitá pre odpočinok svalov.. Relaxácia a dostatok spánku po fyzickej aktivite posilňuje imunitný systém.

Pilates  štúdio Žilina ponúka pre seniorov individuálne a skupinové cvičenia

V príjemnom prostredí nášho štúdia prebiehajú cvičenia pre seniorov pod dohľadom skúsených pilates inštruktorov, či fyzioterapeutov, kde zachovávame pilatesove princípy, ale aj dôležité zásady . Vždy využívame najskôr zvládnuteľné cviky, náročnosť sa zvyšuje postupne. Pri cvičeniach sa neponáhľame, dodržujeme pitný režim. Lekciu vedie lektor s dostatočným hlasitým a zrozumiteľným doprovodom, ľudským prístupom,  rešpektuje pohybové obmedzenia a celkovú kondíciu  klienta. Prihliadame na poruchy zraku, sluchu, priestorového vnímania, používame cviky ľahko zrozumiteľné.. Necvičíme cez bolesť, dbáme na bezpečnosť cvičenia. V prípade prítomnosti chronického ochorenia je potrebná konzultácia s lekárom. Nikdy necvičíme, ak nie je zdravotný stav stabilizovaný. Cvičiť treba najskôr hodinu po jedle. Udržiavame dobrú náladu po celú dobu cvičenia.