Pilates a rehabilitácia

Spojitosť pilatesu a rehabilitácie je pre niektorých z Vás samozrejmosťou, pre mnohých je však považovaná za záležitosť, ktorú by ste pre opatrnosť, či skôr nevedomosť radšej nedávali dohromady.

V Pilates štúdiu Žilina sa zameriavame hlavne na aktívnu formu rehabilitácie. Ak máte zdravotný problém, vytvoríme pre Vás  rehabilitačný program, ktorým základom je cvičenie, ale hlavne individuálny, osobný a vysoko kvalifikovaný prístup . Do rehabilitácie aplikujeme  prvky Pilatesu so zameraním na liečebné funkcie metódy.

  Najväčším prínosom Pilatesovej metódy do rehabilitácie je dôraz na uvedomenie si pohybu. Pilates a aktívna rehabilitácia Vás naučí bezpečnému, správnemu a účinnému pohybu. Pilatesove cviky zamerané na celé telo sú odlišné od tradičného rehabilitačného programu, ktorý sa zameriava na izolovaný sval, prípadne určité svalové skupiny.

Uvedomujeme si, že liečebné účinky rehabilitácie v Pilates štúdiu Žilina idú ruka v ruke s praxou, zodpovednosťou a vzájomnou trpezlivosťou. Zameriavame sa na rozvoj činnosti hlbokých svalov (hlbokého stabilizačného systému), čo pomáha vytvoriť nové, zdravé pohybové stereotypy pre bežný život, prácu a šport.

  Na Pilatesovej metóde je pozoruhodné to, že môže byť ušitá na mieru podľa Vašich potrieb, fyzickej kondície, či zdravotného stavu. V spojení s modernou rehabilitáciou určujeme a opravujeme chybné pohybové návyky. Zlepšujeme držanie tela, segmentálnu (stavec po stavci) stabilizáciu a pohyblivosť chrbtice. Budujeme kinestetické uvedomenie (uvedomenie si polohy a pohybov tela). Zlepšujeme rozsah pohybov v kĺboch, dychové návyky, funkčnosť pohybov, propriocepciu (prijímanie podnetov o polohe tela) pomocou nervovosvalovej rehabilitácie. Zlepšujeme stabilitu pomocou tradičného posilňovacieho tréningu a preťahovacích cvičení.

  Účinok rehabilitácií závisí však vo veľkej miere od Vášho samotného aktívneho prístupu a ochoty spolupráce.