Je pilates cvičenie vlastne prospešné telu?

Už viackrát pri mojej práci som sa stretla s názorom, že pilates metóda nie je dobrá. Prečo vlastne? Prečo vznikajú tak skreslené názory ohľadom tejto pre mňa dokonalej vyše sto ročnej metódy?

Je pravda, že dnešný moderný človek žije iným spôsobom života ako sám stvoriteľ tejto metódy, ale ako prechádzajú vývojom a zdokonaleniam všetky rehabilitačné metódy, tak isto sa stále vyvíja aj metóda pilates. Je pravda, že nie všetky cviky sú vhodné pre každého a je pravda, že niektorými cvikmi si dokonca môžeme zhoršiť zdravotný stav (ak je diagnostikovaný konkrétny problém), ale je to o metóde? Je množstvo iných metód ktoré sú "akože modernejšie" a pri nesprávnom prevedení sa stane to isté.  V čom je teda vlastne problém? Všimli ste si, že pri rôznych iných rehabilitačných metódach je základný cvik vlastne pilatesov? Že vlastne to čo veľakrát sa  prezentuje ako absolútna novinka, už dávno bolo vymyslené? :) (nesnažím sa nikoho dotknúť) Samozrejme nechcem prezentovať, že pilates metóda je najdokonalejšia. Len chcem objasniť a uviesť na správnu mieru pár vecí. Pilates metóda má 34 základných cvikov. Každý cvik sa dá previesť v úplne jednoduchom prevedení a samozrejme taktiež vo veľmi náročnom, nie vhodnom pre každého. Aby Vaše telo správne zareagovalo, musíte si sami uvedomiť základné, veľmi dôležité cvičebné princípy. Prípadne Vás to musí perfektne naučiť Váš učiteľ, inštruktor, alebo fyzioterapeut.  Pilates metóda je veľmi náročná metóda a preto ju naozaj nemôže cvičiť každý kto si zakúpi DVD prípadne niečo prečíta, alebo pozrie you tube a cvičí doma. Taktiež sa stalo módne cvičiť pilates doslova v každej telocvični, v každom štúdiu, kde naozaj túto veľmi náročnú metódu doslovne aplikujú na každom. Veľkým problémom je, že pilates cvičia tréneri či inštruktori  bez absolútne minimálneho základného zdravotníckeho vzdelania. Urobia si ,,nejaké školenie“ a myslia si, že pochopia ako to v ľudskom tele  funguje a  pochopia vlastne Pilates?? (Samozrejme s výnimkou kolegov ktorí na sebe sústavne pracujú a vzdelávajú sa.) Chyba veľká chyba! A myslím, že sme sa dostali k jadru problému. Pilates je naozaj dokonalá metóda, ale v prvom rade ju musí absolútne ovládať Váš inštruktor prípadne fyzioterapeut. Sama sa pilatesu venujem už niekoľko rokov, ale stále mám pocit, že ešte veľmi veľa sa musím učiť a samozrejme stále sa učím :). Je to naozaj náročná metóda, ktorá Vám dokáže pomôcť, ale pri nesprávnom vedení aj ublížiť. Je to ako pri všetkom inom. Prečo dopravné vozidlo  nemôže viesť človek bez vodičského oprávnenia? A prečo môže s Vašim telom cvičiť metódu pilates tréner bez vzdelania? Je to veľká škoda pre nás, ktorí túto metódu milujeme a robíme ju naozaj poctivo a s láskou !!

V našom štúdiu musí každý klient prejsť osobnou diagnostikou a pohovorom. Následne po nej  doporučíme   cvičenie. Cvičíme individuálne, prípadne ak je vhodné pri Vašom zdravotnom stave môžete cvičiť aj v uzavretej malej skupinke. Samozrejme, až po našom odporučení. Priebežne našich klientov kontrolujeme, prípadne navrhneme ďalšie cvičenia. Vo  večerných hodinách cvičíme aj skupinové cvičenia(mat work) , ale taktiež naše skupiny sú uzavreté. Nie je možné prísť si do nášho štúdia zacvičiť na otvorenú hodinu. Otvorené hodiny sú jedine ZDRAVÝ CHRBÁT kde cvičíme prvky pilatesu a následne ďalších rehabilitačných metód, ktoré sú vhodné pre všetkých.

Pilates je naozaj dokonalá metóda, ale preverte si Vášho učiteľa, pretože on má v rukách Vaše telo!!!!

Vaša Katarína Šupejova (majster učiteľ pilates metódy druhej generácie)