REHABILITÁCIE

Sme moderné pohybovo-rehabilitačné štúdio, ktoré sa zameriava na klientov s neurologickými, reumatologickými, ortopedickými a inými akútnymi a chronickými ochoreniami pohybového aparátu. Ku každému klientovi sa snažíme pristupovať profesionálne, individuálne a hlavne ľudsky.
ukázať viac
SM-Systém

Základom metódy je špirálna stabilizácia chrbtice, ktorá pohybom paží aktivuje šikmé brušné svaly a naťahuje chrbticu smerom hore.To umožňuje liečbu, prevenciu a regeneráciu chrbtice a veľkých kĺbov ...

čítaj viac >prihláste sa
McKenzie

V diagnostike sa určí pacientovi jednotlivý syndróm a liečba spočíva v autoterapii s využitím pretlaku terapeuta a niekedy aj s využitím manipulačných techník. McKenzie využíva hlavne autoterapiu. Aut ...

čítaj viac >prihláste sa
Dynamická neuromuskulárna stabilizácia

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia je diagnostický a terapeutický koncept, ktorý je široko využiteľný pri práci s ľudským telom. Metóda DNS vychádza z princípov posturálnej ontogenézy, čo znamen ...

čítaj viac >prihláste sa
Cvičenie podľa p. Mojžišovej

Pani Ľ. Mojžišová hovorievala: ,,Telo musí dostať šancu, aby si cestou prirodzených pohybov pomohlo samo, až potom máme niečo riešiť a brať lieky.“

čítaj viac >prihláste sa
Mobilizácia rebier podľa Ľudmily Mojžišovej

Mobilizácia rebier je súčasťou komplexnej liečby funkčnej ženskej sterility, ale zároveň je využiteľná pri rôznych ťažkostiach, ktoré sú spôsobené blokádou rebier. Mobilizácia rebier vychádza z pozna ...

čítaj viac >prihláste sa
Ošetrenie panvového dna podľa L. Mojžišovej

Panvové dno je tvorené svalmi, ktoré ovládame našou vôľou, ale na rozdiel od iných svalov podliehajú našej vôli až po ich uvedomení a učení, väčšinou je ich činnosť mimovoľná. Pre ich dostatočnú funk ...

čítaj viac >prihláste sa
Footwork

Práca chodidiel - klenba nohy je veľmi podstatná z hľadiska funkcie pohybového aparátu, ale často sa starostlivosť o ňu zanedbáva. Od ranného detstva je noha zvieraná v topánočkách, čím je ovplyvnená ...

čítaj viac >prihláste sa
Masáže

Masáž je súčasť mechanoterapie; sústava hmatov, ktorými sa mechanicky dráždia periférne nervy, cievy a svaly. Cieľom je zvýšenie funkčnej zdatnosti, odstránenie únavy alebo liečenie.

čítaj viac >prihláste sa